หน้าหลัก |  ข่าวประชาสัมพันธ์ |  ปฎิทินข่าวประชาสัมพันธ์ 
 
รายละเอียดเนื้อหาข่าว  

ประชาสัมพันธ์ วิธีการล็อกอินเพื่อลงทะเบียนเข้ารับปริญญาบัตร

เมื่อ : 2017-11-22 12:54:41 ข้อมูลโดย :


UPDATE2562!!!! เฉพาะบัณฑิตที่ สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ ปี 2554 เป็นต้นไป

ตัวอย่าง

นักศึกษา รหัส 25**********

วันเดือนปีเกิด 05/03/2529

USERNAME : 25**********

PASSWORD : 05032529

*** ดูตามรูปแบบ วันเดือนปีเกิด ในระบบทะเบียนนักศึกษา ***

 คู่มือการการลงทะเบียนhttp://alumni.rmutsb.ac.th/manual_alumni.pdf

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ , ระบบศิษย์เก่า ( E-Alumni System)
Copyright © Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.