หน้าหลัก |  ข่าวประชาสัมพันธ์ |  ปฎิทินข่าวประชาสัมพันธ์ 
 
รายละเอียดเนื้อหาข่าว  

เจ้าหน้าที่ประสานงานการเข้าใช้งานระบบ

เมื่อ : 2015-11-03 10:33:30 ข้อมูลโดย :


  บัณฑิตที่มีปัญหาการใช้งานไม่สามารถเข้าระบบได้กรุณาติดต่อ

1. นางสาวสุภาพ  โสมนัสสา โทร. 096-9917839

2. นายณัฐพล  จงสมจิตต์ โทร 035709086

3. นายปริญญา  เฟื่องขจร โทร. 086-8048176

4. นายจตุรงค์  บางมณี โทร 035709086

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ , ระบบศิษย์เก่า ( E-Alumni System)
Copyright © Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.